Marry a Russian woman

 

Home |  New and popular members  |  Information and advice  |  Services  |  FAQ  |  About Us  |  Contact  | Sitemap

Are You Crazy Enough To Marry A Russian Woman?

  

 

 

 

 

Informatie voor onze Nederlandse en Belgische bezoekers op zoek naar een Russische vrouw of vanuit een ander Slavisch land

 

 

Introductie

Nederlandse Informatie over een (toekomstige) samenleving met een Russische Vrouw

 

De titel zegt het al, 

Een beetje 'gek' moet je wel zijn, want ondanks dat jouw Russische vrouw een enorme verrijking in je leven zal zijn, komt er qua praktische aandachtspunten heel wat om de hoek kijken. Het zal je veel energie gaan kosten, maar ondanks dit hebben zowel ik als alle andere Nederlandse mannen die wij persoonlijk kennen, geen moment spijt gehad!.

 

Uit ervaring weten we dat op veel aandachtsgebieden met name de 'man' in kwestie te weinig voorbereiding heeft gedaan. Met als resultaat dat er vaak vragen aan ons gesteld worden als "tjonge, is dat echt zo moeilijk' of "daar heb ik nooit aan gedacht"' en "kan dat echt niet sneller..", ga zo maar door.

 

Vanaf het prille begin, het moment dat je "op zoek" gaat tot en met de acties die jullie beiden moeten doen om haar (permanent) naar Nederland te laten komen, wordt in onze website behandeld.

Onze Nederlandse pagina's beperken zich tot enkele highlights die onder andere specifiek voor de Nederlandse man gelden, met name op het gebied van onze regels, procedures en wetgeving op het gebied van Visums en immigratie procedures. Wij gaan er vanuit dat onze Nederlandse bezoeker ook de Engelse taal machtig is, gezien het feit dat hij een internationale relatie zoeken. Daarom zullen wij voor detail informatie verwijzingen aangeven naar onze overige Engelstalige informatie pagina's.

 

 

Het zoek proces

Als je nog moet beginnen met het zoeken naar een contact, is dit proces eigenlijk de meest belangrijke. Ondanks het feit dat er honderd duizenden vrouwen via het web op zoek zijn naar een partner en je het gevoel krijgt 'keuze genoeg' te hebben, kun je je daarin behoorlijk vergissen. Je bent tenslotte niet op zoek naar een 'vrouw' op zich, maar naar iemand waarmee je uiteindelijk de rest van je leven wilt samen zijn. Daarom is het enorm belangrijk, dat je eerst voor jezelf probeert uit te maken, wat voor 'type' vrouw je zoekt. Niet alleen uiterlijk, maar ook qua karakter en andere eigenschappen die voor een ieder tenslotte uniek en dus verschillend zijn.

Als je wilt weten hoe, bezoek dan eerst onze pagina's: How To Start en Questionnaire

Wanneer je voor jezelf duidelijk hebt gemaakt wat voor soort vrouw je zou willen, ga dan naar onze pagina van onze (sinds 1999) meest succesvolle partner "Elenas Models" Dit bureau heeft een onberispelijke staat van dienst  en heeft alleen maar  serieuze (geen avontuurzoekers)  Russische en andere Oost Europese vrouwen. Daarnaast biedt dit bureau alle mogelijke diensten om met je toekomstige partner te kunnen communiceren of te bezoeken of je zelfs bij de telefoon bij te staan. Een beschrijving, al hun diensten en overzicht van alle services zijn in deze site aanwezig. Ga nu dus naar: Elenas Models

 

De eerste ontmoeting

Tja, dit is zeker de meest 'spannende' fase van het gehele proces. De eerste keer dat jullie elkaar 'life' ontmoeten. Vandaar dat je er ook voor moet zorgen dat dit voor zowel jou als voor haar een onvergetelijk moment moet worden. Met name voor haar zal de eerste indruk de belangrijkste zijn. Russische vrouwen gaan zeer sterk op intuïtie, lichaamstaal, houding en gedrag af. Zij gaan ervan uit een zelfverzekerd persoon te ontmoeten. Dus ook al ben je dat niet op dat moment (ikzelf stond te trillen op mijn benen van nerveusiteit), probeer jezelf 'staande' te houden.
 


Lees onze pagina "First Meeting" voor meer gedetailleerde adviezen hierover.
 

De volgende stap (nodig haar uit naar NL te komen op een kort verblijf visum <3 maanden)

Tijdens de eerste ontmoetingsperiode zal er ongetwijfeld een ontwikkeling tussen jullie plaatsvinden. Hoe, dat hebben jullie zelf in de hand, daar ben ik niet bij en hangt helemaal van jullie zelf af. Maar er komt een moment dat er een besluit genomen moet worden. Dat besluit hangt af van het verloop en resultaat tijdens de eerste ontmoetingsperiode. Klikt het of niet, gaan we door of niet. Gaande er vanuit dat jullie wel door willen gaan, dan is het belangrijk om zo'n stap te nemen dat jullie elkaar nog beter leren kennen.

 

Dit kan het best door haar uit te nodigen om naar Nederland te komen voor een zolang mogelijke periode. De maximale periode voor een kort verblijf visum is 3 maanden. In die 3 maanden zal voornamelijk zij haar indrukken op moeten doen over het leven in haar eventuele toekomstige nieuwe Vaderland. Tevens dien je van deze periode zo gebruik te maken, dat je er beiden niet een soort vakantie van maakt, maar ook het gewone dagelijkse leven met elkaar meemaakt. Alleen op deze manier kunnen zowel jij als zij tijdens deze periode tot een mogelijke definitieve beslissing komen. Deze beslissing dient gebaseerd te zijn op realistische "samen zijn' en 'samen doen" ervaringen.

 

Belangrijk:

Gezien de regels omtrent een visum en een persoonlijke uitnodiging kunnen veranderen adviseren wij je voor een kort verblijf visum altijd de voorwaarden en procedures te lezen op de website website van de IND: https://ind.nl/

 

 

Het grote besluit, wat zijn de consequenties

Gefeliciteerd, jullie hebben dus besloten om samen door te gaan en haar permanent naar Nederland te laten komen. Dit proces is dan ook de meest ingewikkelde en vooral vervelende periode voor jullie beiden. De procedure om zo'n aanvraag te doen lijkt eenvoudig op papier (conform de regels van de Nederlandse Immigratiedienst), maar de praktijk wijst vaak anders uit. In onze site hebben we voldoende informatie over dit proces waar je op moet letten, wat je nodig hebt en hoe lang alles kan duren.

 

Minimale voorwaarden voor het aanvragen van een permament verblijf bij je partner:

 1. U wilt naar Nederland komen voor een verblijf van meer dan 90 dagen.

 2. U moet hiervoor een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf als familie- of gezinslid.

 3. Om Nederland in te reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Een mvv is een visum dat wordt afgegeven voor een verblijf van langer dan 90 dagen.

 4. U vraagt een mvv en verblijfsvergunning in ťťn keer aan.

 5. U volgt dan de procedure voor Toegang en Verblijf (TEV-procedure).

Lees alles wat je nodig hebt verder op de website van de Immigratiedienst:

De website van de IND: https://ind.nl/

Kies vervolgens in deze volgorde:

 1. Particulier: Familie en gezin

 2. Keuze: Ik wil in Nederland bij mijn partner komen wonen. Ik heb de [kies land waar je partner vandaan komt] en klik op "lees meer"

 3. Kies dan: Mijn partner, echtgenoot, familie- en/of gezinslid is een [kies hier Nederlander]Vervolgens verwijst de informatie die dan volgt de weg die je moet gaan bewandelen.

 

Goed, we gaan ervan uit dat je nu op de hoogte bent wat voor soort documenten jullie samen nodig hebben, ook hoe je ze moet verkrijgen en hoe lang het gehele proces kan duren. Maar dit is nog niet alles. Samen met deze formele procedures, zijn er ook andere consequenties die jullie beiden niet uit het oog moeten verliezen, hier komen een aantal op een rijtje:


 • je partner dient haar werk op te geven.

 • je partner zal haar familie, vrienden en kennissen moeten verlaten.

 • je partner zal voorlopig in Nederland geen eigen inkomen hebben.

 • je partner zal eenmaal in NL een inburgeringprogramma van minstens één jaar (dag opleiding) moeten volgen.

 • je standaard onderhoudskosten zullen aanzienlijk omhoog gaan, denk hierbij aan:

 • je wordt alleenverdiener voor een gezin (ook al heeft zij geen kinderen, een vrouw onderhouden kost ook geld)

 • een gezin kost meer geld dan jij als alleenstaande gewend was (logisch, maar wordt toch vaak onderschat)

 • telefoon- internetkosten (communicatie met Rusland) gaan aanzienlijk omhoog.

 • jullie zullen samen meer uit gaan (Nederland ontdekken en zo), ook dit kost geld

 • je partner zal zich in het begin zeer eenzaam en verloren voelen in een "vreemd" land waar ze de taal niet van kent, hier moet jij haar zeer goed op kunnen vangen.

 • er komt een moment van "terugslag" of heimwee, hoe je het ook noemt, ook hier speel jij een zeer belangrijke rol in om haar goed op te kunnen vangen.

 • Vergeet nooit dat zij degene is geweest die alles heeft moeten opgeven en achterlaten om bij jou te kunnen zijn, ook al is dat haar eigen keuze geweest, makkelijk zal het nooit zijn. Verval niet in je oude gewoontes van toen je nog alleenstaand was, jullie zijn nu "samen", laat haar dat ook extra merken en steun haar daarin.

 

Schrik niet van het bovenstaande, als jullie relatie goed zit, komen jullie er samen zeker goed doorheen, kijk maar naar ons (bij wijze van spreken). Maar onderschat de gevolgen van een internationale relatie niet. Het is absoluut niet vergelijkbaar (praktisch èn emotioneel) met een relatie met iemand uit je eigen omgeving.Wat gebeurt er nadat ze een verblijfsvergunning krijgt


Los van het feit dat Nederland een inburgeringwet kent, wordt dit niet altijd eenduidig binnen de verschillende provincies en gemeentes toegepast. Wanneer je partner haar verblijfsvergunning ontvangt volgen o.a. de volgende processen:


 • Zij wordt aangemeld bij de belastingdienst en ontvangt een sofinummer.

 • Jij dient voor haar een VT (Voorlopige Teruggave belasting) formulier voor haar in te vullen en door haar te laten ondertekenen.

 • Zij zal uitgenodigd worden voor een eerste gesprek over haar inburgeringprogramma, dit is een jaar lang naar school gaan waar zij de basis Nederlandse taal leert en de Nederlandse samenleving.

 • Zij zal opgeroepen worden voor een TBC controle (meerdere controles)

 • Jullie dienen ervoor te zorgen dat haar opleidingsbewijzen (diploma's e.d.) volgens de Nederlandse normen gewaardeerd worden.

 • Als je partner na haar inburgeringprogramma wil gaan werken, dient ze eerst een NT2 (Nederlands als Tweede taal voor buitenlanders) opleiding te volgen. De meeste Nederlandse bedrijven stellen dit als eis voor een volwaardige baan op haar opleidingsniveau.
  Voor bijvoorbeeld schoonmaakwerk en vergelijkbaar is deze NT2 opleiding niet nodig.

 

Tenslotte nodig ik je uit om ook onze overige pagina's te bezoeken met veel praktische en nuttige informatie en adviezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicky