Marry a Russian woman

 

Home |  New and popular members  |  Information and advice  |  Services  |  FAQ  |  About Us  |  Contact  | Sitemap

Are You Crazy Enough To Marry A Russian Woman?

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVV procedure NL

 

Voor laatste informatie lees ook altijd: (bron: www.ind.nl)

 

Wilt u als Russische vrouw langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig. Een MVV is een visum type D. Hiermee kunt u naar Nederland reizen om daar aanvullend uw verblijfsvergunning op te halen bij de IND.

 

Belangrijk:

Gezien de regels omtrent de MVV kunnen veranderen, adviseren wij je altijd de voorwaarden en procedures te lezen op de volgende 2 websites:

 1. Immigratiedienst

 2. NL ambassade in Moscow

 

Daar de Immigratiedienst heel duidelijk de voorwaarden en procedures heeft beschreven over de MVV procedure, beperken we ons hier tot het noemen van enige highlights. Nogmaals, alle detail informatie staat op de website van de Immigratiedienst

 

MVV voorwaarden in het kort

NOTE: Raadpleeg ALTIJD de site van de IND voor eventuele aanpassingen.

 

Een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) kan op 2 manieren worden aangevraagd.
 

 1. U, als referent, dient in Nederland een aanvraag in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dit is een MVV-ref-procedure. Voor sommige verblijfsdoelen is de aanvraag via een referent verplicht.
   

 2. Zij dient zelf een aanvraag in bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Dit is een MVV-dip-procedure. Wanneer zij geen referent in Nederland heeft, is dit de enige optie.
   

Als uw Russisch vrouw een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf wilt starten, wordt u geadviseerd een MVV-ref-procedure te volgen. U, als referent, heeft dan in Nederland contact met de Immigratie- en Naturalisatiedienst terwijl zij de aanvraag buiten Nederland afwacht. Als haar MVV-aanvraag is goedgekeurd, krijgt zij hiervan bericht. Zij kan daarna bij de ambassade/consulaat een afspraak maken om haar MVV te ontvangen.

 

Let op: Uw Russische partner moet de beslissing op de mvv-procedure afwachten in het Rusland. Op deze manier toetst de IND of u aan alle voorwaarden voor verblijf voldoet vůůrdat zij naar Nederland komt.

 

Aan welke voorwaarden moet uw echtgenoot/partner minimaal voldoen?

 • Zij moet het Basisexamen Inburgering halen op de Nederlandse ambassade in het buitenland.

 • Zij is met u gehuwd of heeft met u een geregistreerd partnerschap aangegaan. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is tevens in Nederland bij de Gemeentelijke Basisadministratie geregistreerd

 • of u bent beide ongehuwd en u kunt dit met officiële gelegaliseerde documenten aantonen

 • Zij vormt geen gevaar voor de openbare orde

 • Zij is 21 jaar of ouder. In het geval van gezinshereniging, dient hij 18 jaar of ouder te zijn

 • Zij gaat met u samenwonen zodra hij in Nederland is:

 • Zij gaat met u een gezamenlijke huishouding voeren en schrijft zichzelf in op hetzelfde adres als u      
       

  U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 21 jaar of ouder. In het geval van gezinshereniging, dient u 18 jaar of ouder te zijn

 • u heeft in Nederland voldoende inkomen; in sommige gevallen wordt het inkomen van u niet getoetst     


 

Afgifte MVV:

 

Uw relatie met de nationaliteit van Rusland wil naar Nederland komen. Geeft de IND een positief advies op de aanvraag voor een MVV? De nieuwkomer neemt dan zelf contact op met de ambassade of het consulaat in het land van herkomst om de MVV af te halen.

De MVV is een sticker. De ambassade of het consulaat zal het paspoort controleren en daarna de MVV in het paspoort plakken.

Uw relatie heeft 6 maanden de tijd om de MVV op te halen. Als hij de MVV in zijn paspoort heeft, heeft hij 6 maanden de tijd om naar Nederland te reizen.


Gemiddeld duurt het 3 tot 6 maanden voor u te horen krijgt, of u uw machtiging tot voorlopig verblijf kunt gaan afhalen. De beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning krijgt u binnen 6 maanden.

 

 

 

 

 

Clicky