Marry a Russian woman

 

Home |  New and popular members  |  Information and advice  |  Services  |  FAQ  |  About Us  |  Contact  | Sitemap

Are You Crazy Enough To Marry A Russian Woman?

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beŽdigde vertaling

 

Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over een beŽdigde vertaling en alle documenten erom heen. Dit was aanleiding voor Russian-women-info.com en Buiting Vertaalbureau (www.beedigdvertalerrussisch.nl ) om samen te werken aan een simpel te lezen artikel om procedures uit te leggen en onduidelijkheden weg te nemen. Niet voor alle vertalingen heb je een beŽdiging nodig. BeŽdigde vertalers zijn niet per definitie beter in het vertalen, maar het register beŽdigde tolken en vertalers hanteert wel strenge toelatingseisen. Een beŽdiging en inschrijving in dit register kunnen dus wel als een soort van keurmerk gezien worden.

 

In vele situaties heeft u wel een beŽdigde vertaling nodig, dit is vooral voor instanties en overheden een must. Als u uw buitenlandse partner naar Nederland wilt halen vraagt bijvoorbeeld de IND al om verschillende documenten (zoals geboorteakte, verklaring ongehuwd zijn, echtscheidingakte, etc. ). Deze moeten vertaald worden door een beŽdigd vertaler. In het buitenland beŽdigde vertalingen worden in Nederland vaak niet geaccepteerd. Nu zijn er wel een aantal aandachtspunten waar u op moet letten als een beŽdigde vertaling wilt laten maken. Onder aan het artikel vindt u uitleg over de terminologie.

 

  1. Informeer welke documenten u voor uw procedure nodig heeft en vraag goed na waar deze documenten aan moeten voldoen. Verkeerde documenten vertalen die bijvoorbeeld onnodig zijn is zonde van het geld.

  2. Zorg dat de documenten goed in orde zijn met correct gespelde namen en goede data. Let op dat het document is voorzien van een apostille.

  3. Maak indien gewenst een gewaarmerkte kopie, zodat de vertaling daaraan gehecht kan worden i.p.v. aan het origineel.

  4. Zoek een goed vertaalbureau. Sinds 1 januari 2009 is de wet veranderd (http://www.bureaubtv.nl) en moet een beŽdigd vertaler ingeschreven staan bij het register beŽdigd tolken en vertalers. Er zijn nog steeds vertalers die doen alsof ze beŽdigd zijn en ingeschreven staan bij allerlei instanties terwijl dat niet altijd het geval is. In het register kunt u zelf kijken of de door u gekozen vertaler ingeschreven is.

  5. Maak goede afspraken met de vertaler, denk hierbij bijvoorbeeld aan de prijs. Op internet ziet u vaak ongelofelijk lage prijzen voor een vertaling maar daar komt vervolgens een flink bedrag bovenop voor beŽdiging en andere kosten zoals spoedtoeslag. Spreek vooraf een prijs af voor de beŽdigde vertaling, inclusief alle bijkomende kosten.

  6. Vraag het vertaalbureau gerust om advies, zij hebben veel verstand van dit soort zaken. Als u het prettig vindt, bel op, zo kunt u horen wie uw documenten vertaald. Het is een kwestie van vertrouwen en vertrouwt u het niet zoek gewoon een ander.

  7. U kunt uw documenten natuurlijk zelf naar de vertaler brengen, maar u kunt uw vertaling ook (aangetekend) opsturen. Zo kunt u gebruik maken van een vertaler naar keus aan de andere kant van Nederland zonder probleem.

  8. Retour sturen kan ook aangetekend, de vertaler rekent hier normaal gesproken extra kosten voor. In sommige gevallen alleen de 7 euro onkosten die aangetekende versturing kost.

  9. Er zijn veel goede vertalers, zorg dat je daar dan ook gebruik van maakt en laat je niet lekker maken door scherpe prijzen of mooie praatjes van een paar rotte appels.

 

Ter verduidelijking de terminologie:

Apostille

Een apostille is een verklaring van “echtheid” geplaatst op het document dat u heeft gekregen van een overheidsinstantie. Voor gebruik in het buitenland heeft u vaak een uitreksel nodig met apostille. In Nederland wordt een apostille op Nederlandse documenten door de rechtbank geplaatst. In Rusland bijvoorbeeld kan een apostille geplaatst worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of het administratie kantoor van de burgerlijke stand afhankelijk van uw documenten. De vertaler heeft bij een beŽdigde vertaling ook de plicht de apostille te vertalen, deze is dan onderdeel van het document. Klik hier voor meer informatie over de apostille

 

Legalisering van buitenlandse documenten in Nederland

Buitenlandse documenten zijn in Nederland niet automatisch rechtsgeldig. Door legalisatie van buitenlandse documenten weten de Nederlandse autoriteiten dat het document geldig is. De Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland zijn belast met de legalisatie van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland. Hier leest u waarop u moet letten bij legalisatie van buitenlandse documenten

 

Gewaarmerkte kopie

Dit is een kopie van een origineel document gemaakt bij de notaris of gemeente met een waarmerking door de notaris of gemeente van echtheid. De instantie geeft aan het document gezien te hebben en dat dit een echt kopie is van het origineel. Gewaarmerkte kopieŽn worden vaak gebruikt bij beŽdigde vertalingen, gezien de vertaling dan niet vast zit aan het document maar aan de gewaarmerkte kopie. Gewaarmerkte kopieŽn worden net als originele documenten geaccepteerd door de instanties. Soms is het beter om een gewaarmerkte kopie aan de vertaler overleggen, omdat bijvoorbeeld het origineel een harde kaft heeft waaraan een vertaling niet te hechten is.

  

BeŽdigde vertaling

Een vertaling is het omzetten van tekst van de ene naar de andere taal. Een beŽdigd vertaler is door de rechtbank beŽdigd (ingezworen). Een beŽdigd vertaler moet het document 1 op 1 vertalen en er is geen ruimte voor verandering. Een onleesbare stempel moet beschreven worden als onleesbaar en mag niet worden geÔnterpreteerd, en een fout gespelde naam mag niet worden verbeterd. De opmaak moet zo goed mogelijk overeenkomen met die van het origineel (brondocument).

 

De vertaler beŽdigd de vertaling door een verklaring te plaatsen onder de vertaling en die vervolgens te voorzien van een ambtsstempel en handtekening. De vertaling en het brondocument worden onlosmakelijk aan elkaar gehecht.

 

Legalisering van de vertaling

Soms is het nodig om de vertaling te laten legaliseren. Dit kan bij de rechtbank waar de beŽdigd vertaler staat ingeschreven. De rechtbank plaatst een apostille op de vertaling en verklaard daarmee dat de vertaler beŽdigd is en ingeschreven is bij de rechtbank.

 

Waardering van Diploma’s

Hebt u in het buitenland een opleiding gevolgd en wilt u weten waarmee u het behaalde diploma in Nederland kunt vergelijken? Of wilt u na een opleiding in het buitenland in Nederland werken of verder studeren? Werkgevers en onderwijsinstellingen vragen vaak naar het niveau van uw buitenlandse opleiding.

 

In Nederland zijn twee instanties die buitenlandse diploma's waarderen:

(m)bo-niveau of leerlingwezen: Colo

VMBO-t, Havo, VWO en hoger onderwijs: Nuffic

 

Aan het laten waarderen van uw buitenlandse diploma zijn kosten verbonden. Deze kosten worden in sommige gemeentes vergoed door de gemeente als onderdeel van de inburgering. Vraag je contactpersoon bij de gemeente naar de mogelijkheden.

 

Voor meer informatie kunt u altijd terecht met uw vragen bij Buiting vertaalbureau voor vrijblijvend advies. http://www.beedigdvertalerrussisch.nl/ , info@beedigdvertalerrussisch.nl , 026-3630088.

 

 

 

 

 

Clicky